Şirketimiz POSITIVE ZERO KİMYA VE KOZMETİK SAN. TİC. A.Ş (Bundan sonra POSITIVE ZERO KİMYA olarak anılacaktır.) Müşterilere ilişkin kişisel veriler bakımından 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (Kanun) kapsamında “veri sorumlusu” sıfatına sahip olup, işbu Rıza Metni ile Kanun uyarınca POSITIVE ZERO KİMYA tarafından gerçekleştirilen ve aşağıda belirtilen kişisel veri işleme faaliyetlerine ilişkin Müşterilerin açık rızalarının sağlanması hedeflenmektedir.

Kanun’un 5/2 ile 6/3 maddesinde yer alan kişisel veri işleme şartlarının karşılanamadığı aşağıdaki durumlar için POSITIVE ZERO KİMYA tarafından kişisel verilerin işlenebilmesi için müşterilerin açık rızasının alınması gerekmektedir. Kanun uyarınca, açık rıza gerektirmeyen süreçlere ilişkin olarak Aydınlatma Metni kapsamında veri işleme faaliyetleri sürdürülmekte olup açık rıza gerektiren süreçlerde de Aydınlatma Metni’nde belirtilen temel prensiplere uygun olarak veri işlenmektedir. Bu kapsamda Müşterilerin kişisel verileri POSITIVE ZERO KİMYA tarafından Kanun kapsamında belirtilen amaçlarla ve buradaki usule uygun olarak işlenmektedir.

Kişisel veriler; kişisel verilerin kullanılmasına ilişkin politika belgemiz olan ve sitemizde yayınladığımız Aydınlatma Metni’nde detaylı olarak açıklanan tüm işlemler ve Müşterilere yönelik kampanyaların oluşturulması, çapraz satış yapılması, hedef kitle belirlenmesi, Müşteri hareketlerinin takip edilerek kullanıcı deneyimini arttırıcı faaliyetlerin yürütülmesi, POSITIVE ZERO KİMYA’ya ait internet sitesi ile ilerde aktif olması halinde mobil uygulamanın işleyişinin geliştirilmesi ve Müşteri ihtiyaçlarına göre kişiselleştirilmesi, doğrudan ve doğrudan olmayan pazarlama, kişiye özel pazarlama ve yeniden pazarlama faaliyetlerinin yürütülmesi, kişiye özel segmentasyon, hedefleme, analiz ve şirket içi raporlama faaliyetlerinin yürütülmesi, pazar araştırmaları, müşteri memnuniyeti aktivitelerinin planlanması ve icrası ile müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin planlanması ve icrası amaçları dahil olmak üzere ürün ve/veya hizmetlerinin satış ve pazarlama süreçlerinin planlanması ve icrası, sitede sunulan ürün ve/veya hizmetlere bağlılık oluşturulması ve/veya arttırılması süreçlerinin planlanması ve icrası kapsamında Müşterinin vereceği onay doğrultusunda işlenebilecek ve bu amaçlara yönelik olarak Aydınlatma Metni’nde belirtilen taraflarla paylaşılabilecektir.

Yukarıda açıklanan hususlar doğrultusunda, POSITIVE ZERO KİMYA’nın kişisel verilerin korunması politikasını kabul ediyor, kişisel verilerimin işlenmesine ve yurt içindeki ve yurt dışındaki iş ortakları ve metinde sayılan diğer kuruluşlarla paylaşılmasına açık rıza veriyorum.