MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

MADDE 1 – TARAFLAR

1.1. ALICI

Adı/Soyadı/Ünvanı:

Adresi:

Telefon:

E-mail:

1.2. SATICI

Ünvan: POSITIVE ZERO KİMYA VE KOZMETİK SAN. TİC. A.Ş (ya da “SATICI”)

Adresi: Yenikent Mah. Kuşadası Yolu Küme Evleri No: 38A İç Kapı No: A Söke/AYDIN

Email: [email protected]

Mersis No: 0732163285100001

MADDE 2 –TANIMLAR

İşbu sözleşmenin uygulanmasında ve yorumlanmasında aşağıda yazılı terimler karşılarındaki yazılı açıklamaları ifade edeceklerdir.

BAKANLIK: Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nı,

KANUN: 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’u,

YÖNETMELİK: Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’ni (RG:27.11.2014/29188)

SATICI: Ticari veya mesleki faaliyetleri kapsamında tüketiciye mal sunan veya mal sunan adına veya hesabına hareket eden şirketi,

ALICI: Bir mal veya hizmeti ticari veya mesleki olmayan amaçlarla edinen, kullanan veya yararlanan gerçek ya da tüzel kişiyi,

WEB SİTESİ: Satıcı’ya ait internet sitesini (https://13w.b63.myftpupload.com),

TARAFLAR: Satıcı ve Alıcı’yı

SÖZLEŞME: Satıcı ve Alıcı arasında akdedilen işbu sözleşmeyi,

MAL: Alışverişe konu olan ürünü ifade eder.

MADDE 3- SÖZLEŞMENİN KONUSU ve KAPSAMI

İşbu Mesafeli Satış Sözleşmesi (Sözleşme) 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’ne uygun olarak düzenlenmiştir. Sözleşme’nin tarafları 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nden kaynaklanan yükümlülük ve sorumluluklarını bildiklerini ve anladıklarını kabul ve beyan ederler.

İşbu Sözleşmenin konusunu; Alıcı’nın, https://13w.b63.myftpupload.com alan adlı web sitesinden veya söz konusu olması halinde mobil aplikasyonundan Mal’ın satın alınmasına yönelik elektronik olarak sipariş verdiği, Sözleşme’de belirtilen niteliklere sahip Mal’ın satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesi oluşturur.

Satıcı, tek taraflı olarak Sözleşme’yi, uygun göreceği herhangi bir zamanda, web sitesi’nde ilan etmek suretiyle değiştirebilir. Değişen hükümler, ilan edildikleri tarihte veya önceden belirtilen geçerlilik tarihi olması halinde ise geçerlilik tarihinde yürürlük kazanacak; geri kalan hükümler aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir. Sözleşme, Satıcı’nın tek taraflı beyanları ile değiştirilemez.

MADDE 4 – ALICININ BEYAN VE TAAHHÜTLERİ

4.1. Alıcı, Web Sitesi’nde yer alan Sözleşme konusu Mal’ın temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimat ve/veya varsa kargo bedeline ilişkin olarak Satıcı tarafından yüklenen ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder.

4.2. Alıcılar, Tüketici sıfatıyla talep ve şikayetlerini Sözleşme’de yer alan Satıcı iletişim bilgilerine ve/veya web sitesinin sağladığı kanallarla ulaştırabilirler.

4.3. Alıcı, işbu Sözleşme’yi elektronik ortamda teyit etmekle, mesafeli sözleşmelerin akdinden önce Satıcı tarafından Alıcı’ya verilmesi gereken adres, siparişi verilen Mal’a ait temel özellikler, Mal’ın vergiler dahil fiyatı, ödeme ve teslimat ile teslimat fiyatı bilgilerini de doğru ve eksiksiz olarak edindiğini teyit etmiş olur.

4.4. Alıcı’nın, Sözleşme konusu Mal’ı teslim almadan önce muayene etmeksizin; tahrip olmuş, kırık, ambalajı yırtılmış vb. hasarlı ve ayıplı Mal’ı kargo şirketinden teslim alması halinde sorumluluk tamamen kendisine aittir. Alıcı tarafından kargo şirketi görevlisinden ya da Satıcı’dan şikayetsiz olarak teslim alınan Mal’ın hasarsız ve sağlam olduğu kabul edilecektir. Teslimden sonra Mal’ın sorumluluğu ve hasarlar Alıcı’ya aittir. Mal’ın tesliminden sonra Alıcı’ya ait kredi kartının Alıcı’nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşunun bedeli Satıcı’ya ödememesi halinde, Alıcı kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla Mal’ı 3 (üç) gün içinde Satıcı’ya iade etmekle yükümlüdür. Bu halde teslimat giderleri Alıcı’ya aittir.

MADDE 5 – SATICININ BEYAN, TAAHHÜTLERİ VE TESLİMAT SÜRESİ

Satıcı, Sözleşme konusu Mal’ın Tüketici Mevzuatına uygun olarak, sağlam, eksiksiz ve siparişte belirtilen niteliklere uygun olarak Alıcı’ya teslim edilmesinden sorumludur. Satıcı, Sözleşme’nin 10. maddesinde düzenlenen mücbir sebepler veya ifayı engelleyen olağanüstü durumlar nedeni ile sözleşme konusu Mal’ı süresi içinde teslim edemez ise, durumu öğrendiği tarihten itibaren 3 (üç) gün içinde Alıcı’ya bildirmekle yükümlüdür. Sözleşme konusu Mal, Alıcı’dan başka bir kişiye teslim edilecek ise, teslim edilecek kişinin teslimatı kabul etmemesinden Satıcı sorumlu tutulamaz.

Mesafeli satış sözleşmesinin imzalanmasından ve ödeme yapıldıktan 1-3 iş günü içerisinde sipariş gönderilecektir. Anlaşmalı olduğumuz Yurtiçi kargo, ürün kabulünden sonra 2-5 iş günü içerisinde teslimatı tamamlamaktadır

MADDE 6 – İADE VE CAYMA HAKKI

6.1. Ürün müşteriye teslim edildikten sonra para iadesi yapılmamaktadır.

Ürün değişimi, yalnızca kargo teslimatı sırasında ürünün hasar görmesi/kırılması durumunda gerçekleştirilir.

6.2. Alıcı hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin satın aldığı mal/hizmeti teslim tarihinden itibaren 14 (on dört) gün içerisinde cayma hakkını kullanarak iade edebilir. Ancak ürünün hijyenik ve kozmetik özelliği gereği, paketinin ya da ambalajının açılmamış, bozulmamış, denenmemiş ve kullanılmamış olması gereklidir.

6.3. Cayma hakkı bildirimi ve Sözleşme’ye ilişkin bildirimler Satıcı’ya ait Web Sitesi’nde belirtilen iletişim kanalları ile gösterilecektir. Yalnızca ürünün Satıcı’ya iade amacıyla teslimi anında, ürün bedelinin halen hesabında olması durumunda, ürün bedeli Alıcı’ya iade edilir.

6.4 Cayma hakkının kullanılması için süresi içerisinde Satıcı’ya mevzuat hükümlerine ve Web Sitesi’ndeki cayma hakkı kullanım seçeneğine uygun olarak bildirimde bulunulması şarttır.

6.5. Cayma hakkının kullanılması halinde:

a) Alıcı cayma hakkını kullanmasından itibaren 10 (on) gün içerisinde Mal’ı Satıcı’ya anlaşmalı Yurtiçi kargo şirketiyle geri gönderir.

b) Cayma hakkı kapsamında iade edilecek Mal kutusunun, ambalajın, varsa Mal ile birlikte hediye edilen diğer ürünlerin de eksiksiz ve hasarsız olarak iade edilmesi gerekmektedir.

6.6 Cayma hakkının kullanılmasını takip eden 14 (on dört) gün içerisinde Mal bedeli Alıcı’ya ödediği şekilde iade edilir. Mal, Satıcı’ya iade edilirken, Mal’ın teslimi sırasında Alıcı’ya ibraz edilmiş olan orijinal faturanın da Alıcı tarafından iade edilmesi gerekmektedir.

6.7 Alıcı iade edeceği Mal’ı ön bilgilendirme formunda belirtilen Satıcı’nın anlaşmalı kargo şirketi ile Satıcı’ya gönderdiği sürece, iade kargo bedeli Satıcı’ya aittir. Alıcı’nın iade edeceği Mal’ı Satıcı’nın anlaşmalı kargo şirketi dışında bir kargo şirketi ile göndermesi halinde iade kargo bedeli ve Mal’ın kargo sürecinde uğrayacağı hasardan Satıcı sorumlu değildir.

MADDE 7 – CAYMA HAKKININ KULLANILAMAYACAĞI HALLER

Cayma hakkı aşağıdaki hallerde kullanılamaz:

a) Fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve satıcının kontrolünde olmayan mal veya hizmetlere ilişkin sözleşmelerde (Ziynet, altın ve gümüş kategorisindeki ürünler)

b) Tüketicinin istekleri veya açıkça onun kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan, niteliği itibariyle geri gönderilmeye elverişli olmayan ve çabuk bozulma tehlikesi olan veya son kullanma tarihi geçme ihtimali olan malların teslimine ilişkin sözleşmelerde

c) Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallardan; iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayanların teslimine ilişkin sözleşmelerde

d) Tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan mallara ilişkin sözleşmelerde

e) Tüketici tarafından ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olması şartıyla maddi ortamda sunulan kitap, ses veya görüntü kayıtlarına, yazılım programlarına ve bilgisayar sarf malzemelerine ilişkin sözleşmelerde

f) Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında gazete, dergi gibi süreli yayınların teslimine ilişkin sözleşmelerde

g) Belirli bir tarihte veya dönemde yapılması gereken, konaklama, eşya taşıma, araba kiralama, yiyecek içecek tedariki ve eğlence veya dinlenme amacıyla yapılan boş zamanın değerlendirilmesine ilişkin sözleşmelerde

h) Bahis ve piyangoya ilişkin hizmetlerin ifasına ilişkin sözleşmelerde

ı) Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin sözleşmelerde

i) Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler ile tüketiciye anında teslim edilen gayri maddi mallara ilişkin sözleşmelerde ve sözleşmeye konu Mal’ın Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nin uygulama alanı dışında bırakılmış olan (satıcının düzenli teslimatları ile alıcının meskenine teslim edilen gıda maddelerinin, içeceklerin ya da diğer günlük tüketim maddeleri ile seyahat, konaklama, lokantacılık, eğlence sektörü gibi alanlarda hizmetler) Mal türlerinden müteşekkil olması halinde Alıcı ve Satıcı arasındaki hukuki ilişkiye Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümleri uygulanamaması sebebiyle cayma hakkı kullanılamayacaktır.

MADDE 8 – MALIN FİYATI

Mal’ın peşin veya vadeli satış fiyatı, sipariş formunda yer almakla birlikte, bilgilendirmeye ilişkin elektronik posta ve ürün ile birlikte Alıcı’ya gönderilen fatura içeriğinde mevcut olan fiyattır. Satıcı tarafından yapılan indirimler, kuponlar, kargo ücreti ve sair uygulamalar satış fiyatına yansıtılır.

MADDE 9 – TEMERRÜT HALİ VE HUKUKİ SONUÇLARI

Alıcı’nın, kredi kartı ile yapmış olduğu işlemlerde temerrüde düşmesi halinde kart sahibi bankanın kendisi ile yapmış olduğu kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyecek ve bankaya karşı sorumlu olacaktır. Bu durumda ilgili banka hukuki yollara başvurabilir; doğacak masrafları ve vekâlet ücretini Alıcı’dan talep edebilir ve her koşulda Alıcı’nın borcundan dolayı temerrüde düşmesi halinde, Alıcı’nın borcu gecikmeli ifasından dolayı Satıcı’nın uğradığı zarar ve ziyandan Alıcı sorumlu olacaktır.

MADDE 10 – MÜCBİR SEBEPLER

Taraflardan biri, hukuken mücbir sebep sayılan haller nedeniyle yükümlülüğünü yerine getiremiyorsa ya da eksik ve geç ifa söz konusuysa bu durumdan sorumlu olmayacaktır. Mücbir sebep sayılan hallere doğal afetler (yangın, sel, deprem, fırtına, kasırga veya diğer doğal afetler dahil), savaş, istila, yabancı düşmanların eylemi, düşmanlıklar (bir savaş ilan edilip edilmediğine bakılmaksızın), iç savaş, isyan, devrim, ayaklanma, askeri veya gasp edilmiş iktidar veya müsadere, terörist faaliyetleri, millileştirme, hükümet yaptırımı, blokaj, ambargo, iş uyuşmazlığı, grev, lokavt ve pandemi örnek gösterilebilir.

MADDE 11 – BİLDİRİMLER ve DELİL SÖZLEŞMESİ

İşbu Sözleşme kapsamında taraflar arasında yapılacak her türlü yazışma, mevzuatta sayılan zorunlu haller dışında, email aracılığıyla yapılacaktır. Alıcı, işbu Sözleşme’den doğabilecek ihtilaflarda POSITIVE ZERO KİMYA VE KOZMETİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş’nin resmi defter ve ticari kayıtlarıyla, kendi veri tabanında, sunucularında tuttuğu elektronik bilgilerin ve bilgisayar kayıtlarının, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini, bu maddenin Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 193. maddesi anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

MADDE 12- FİKRİ VE SINAİ HAKLAR

Alıcı, işbu sözleşmeyle Satıcı’nın sitedeki fikri ve sınai haklarını (fotoğraf, ürün içeriği, marka, tasarım, logo ve sair telif hakkı) yeniden kullanma, satma, paylaşma, dağıtma, sergileme gibi faaliyetlere girişmeyeceğini taahhüt eder.

MADDE 13 – UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

İşbu Mesafeli Satış Sözleşmesi’nin uygulanmasında, Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değere kadar Alıcının Mal veya Hizmeti satın aldığı ve ikametgahının bulunduğu yerdeki Tüketici Hakem Heyetleri ile Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.

6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 68’nci. maddesinin 1. fıkrasında belirtilen alt ve üst limitler doğrultusunda tüketici talepleri hakkında ilçe/il tüketici hakem heyetleri yetkilidir.

MADDE 14 – YÜRÜRLÜK

14 (on dört) maddeden ibaret bu Sözleşme, Taraflarca okunarak,….. tarihinde, Alıcı tarafından elektronik ortamda onaylanmak suretiyle akdedilmiş ve yürürlüğe girmiştir. Sözleşmenin bir nüshası Alıcı’nın üyelik hesabında mevcuttur ve talep edilmesi halinde ayrıca e-posta ile de gönderilebilecektir.

SATICI

POSITIVE ZERO KİMYA VE KOZMETİK SAN. TİC. A.Ş

ALICI